O tom, ako si zužujem slovnú zásobu

Ako novinárka som s respondentmi rôzneho druhu, profesií a pováh robila množstvo rozhovorov. Také množstvo, že môžem z tejto mojej skúsenosti  vyvodiť jednoznačný empirický poznatok – niektorí sa pri nich rozžiaria a s nadšením ma zasväcujú do svojich postojov, názorov a emócií, iní začnú byť nervózni a ostražití, potom čoraz podráždenejší, potom krútia hlavou a napokon vybuchnú: to […]